Sider med tagg veiledning .

Status Revisjon Bruker  
Veiledning til utenlandsstudier Godkjent 29.6 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 Dager siden
Finne kilder Godkjent 25.3 Marit Brodshaug 5 Dager siden
Teknisk og pedagogisk opplæring i Sandkassa Smia og R2 Godkjent 1.4 Tonje Mogstad Høivik 9 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 33.2 Stine Halle Faugstadmo 11 Dager siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 6.9 Reidar Angell Hansen 17 Dager siden
Laste ned programvare fra programvaresenteret Godkjent 3.1 Thomas Misje 17 Dager siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 3.4 (Mindre endring) Gro Lurås 25 Dager siden
Studentombud Godkjent 5.1 Lennart Soligard 28 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 4.9 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.7 Irene Aspli 1 Måned siden
Kjenn din kompetanse Godkjent 2.6 Cecilie Christensen Baar 1 Måned siden
Courses and help from the library Godkjent 3.5 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.1 Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 6.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 Måned siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 23.6 Ragnhild Nordback Madsen 1 Måned siden
Logge på Oria Godkjent 3.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Måned siden
Studieveiledning Godkjent 8.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.6 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Kartlegg din kompetanse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 Måneder siden