Sider med tagg veiledning .

Status Revisjon Bruker  
Forsinket i studiene Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Dag siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 7.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 Dager siden
Kjenn din kompetanse Godkjent 3.0 Cecilie Christensen Baar 6 Dager siden
Studentombud Godkjent 5.7 Lennart Soligard 17 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 33.9 Stine Halle Faugstadmo 1 Måned siden
Teknisk og pedagogisk opplæring i Sandkassa Smia og R2 Godkjent 1.9 Tonje Mogstad Høivik 1 Måned siden
Tilbud for deg med dysleksi Godkjent 5.2 Reidar Angell Hansen 2 Måneder siden
Studiemestring Godkjent 6.6 Cecilie Christensen Baar 2 Måneder siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.8 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 25.3 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 6.9 Reidar Angell Hansen 3 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 3.4 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 4.9 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 4 Måneder siden
Courses and help from the library Godkjent 3.5 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 4 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.1 Erna Asta Gudmundsdottir 4 Måneder siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 23.6 Ragnhild Nordback Madsen 4 Måneder siden
Logge på Oria Godkjent 3.3 Idun Knutsdatter Østerdal 4 Måneder siden
Studieveiledning Godkjent 8.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 5 Måneder siden
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.6 Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Kartlegg din kompetanse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 6 Måneder siden