Sider med tagg veiledning .

Status Revisjon Bruker  
Finne kilder Godkjent 26.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Studentombud Godkjent 12.3 Lennart Soligard 4 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 18.0 Kari Bjerke Gjærde 5 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 19.0 (Mindre endring) Torstein Høe 9 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.1 Stine Halle Faugstadmo 11 Dager siden
Førstegangstjeneste Godkjent 2.6 Jorunn Wessel 13 Dager siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 24.3 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Logge på Oria Godkjent 4.1 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 5 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Teknisk og pedagogisk opplæring i Sandkassa Smia og R2 Godkjent 3.3 Tonje Mogstad Høivik 9 Måneder siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 7.5 Reidar Angell Hansen 9 Måneder siden
Forsinket i studiene Godkjent 2.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.8 Kjersti Møller 11 Måneder siden
Courses and help from the library Godkjent 3.6 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.0 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Tilbud for deg med dysleksi Godkjent 5.2 Reidar Angell Hansen 1 År siden