Sider med tagg veiledning .

Status Revisjon Bruker  
Veiledning til utenlandsstudier Godkjent 26.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 3 Dager siden
Studentombud Godkjent 4.2 Lennart Soligard 3 Dager siden
Logge på Oria Godkjent 2.7 Idun Knutsdatter Østerdal 4 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.0 Marit Brodshaug 16 Dager siden
Finne kilder Godkjent 24.4 Anne Lillevoll Lorange 17 Dager siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 1.9 Janne Tellefsen 25 Dager siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 23.4 Sara Ylva Louise Edin 25 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 32.4 Stine Halle Faugstadmo 1 Måned siden
Tilbud for deg med dysleksi Godkjent 5.1 Reidar Angell Hansen 1 Måned siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.2 Irene Aspli 1 Måned siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 6.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 Måned siden
Interaktive læringsarealer Godkjent 2.8 Tonje Mogstad Høivik 1 Måned siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 6.5 Reidar Angell Hansen 1 Måned siden
Studiemestring Godkjent 6.4 Anette Lindi 3 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Førstegangstjeneste Godkjent 2.2 William Henriksen 3 Måneder siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 3.7 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 3 Måneder siden
Vernepliktskontakt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Studieveiledning Godkjent 7.9 Cecilie Christensen Baar 3 Måneder siden
Kartlegg din kompetanse Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anette Lindi 6 Måneder siden