Sider med tagg veiledning .

Status Revisjon Bruker  
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 13.0 Maja H Svendsen 3 Dager siden
Studietips i hverdagen Godkjent 7.3 (Mindre endring) Anette Lindi 4 Dager siden
Studentombud Godkjent 7.6 Lennart Soligard 5 Dager siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 7.5 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Studieveiledere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 16.1 Lars Trovatten Grønflaten 14 Dager siden
Forsinket i studiene Godkjent 2.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 18 Dager siden
Studieveiledning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 27 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 35.1 Stine Halle Faugstadmo 28 Dager siden
Finne kilder Godkjent 25.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.4 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Veiledning til ny studieforskrift ved NTNU Godkjent 1.8 Kjersti Møller 1 Måned siden
Logge på Oria Godkjent 3.6 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 23.9 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Courses and help from the library Godkjent 3.6 Stine Thordarson Moltubakk 3 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 3.5 (Mindre endring) Gro Lurås 3 Måneder siden
Studiemestring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Teknisk og pedagogisk opplæring i Sandkassa Smia og R2 Godkjent 3.2 Tonje Mogstad Høivik 3 Måneder siden