Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.5 (Mindre endring) Maren Agdestein 9 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.0 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 12 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 17 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 27.0 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 34.9 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.7 Kristina Jones 5 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 6 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 7 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.3 Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 Tore Hugubakken 2 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden