Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Dag siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.6 (Mindre endring) Arve Johansen 5 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 5 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.5 Lars Trovatten Grønflaten 7 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.1 Harald Lenschow 28 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 9 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 10 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden