Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 7 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.7 Kristina Jones 5 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.0 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 11 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.0 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 6 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.3 Hege Barreth Jacobsen 9 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 34.9 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 Tore Hugubakken 2 År siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.5 (Mindre endring) Maren Agdestein 8 Dager siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden