Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 10 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.2 (Mindre endring) Hilde Apneseth 20 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 9 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 24 Dager siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 12 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.4 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.3 Lars Trovatten Grønflaten 10 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden