Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 7 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 33.2 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 29 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.3 Harald Lenschow 26 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 19 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.8 Maren Agdestein 12 Dager siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 10 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.2 Bjarne Anders Lein 8 Dager siden