Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 7 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 4 Måneder siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Måneder siden