Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Dekanmøtet Godkjent 27.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 20 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 26 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 27 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 4 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 11 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden