Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 11 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 10 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 3 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Måneder siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden