Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 15.7 Harald Lenschow 3 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 34.8 Cathrine Haugan Grønvik 16 Dager siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 18 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.4 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 26.8 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 28.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Måned siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 Måned siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.3 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.3 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.0 Gabriel Alfnes 1 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden