Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsutvalget Godkjent 4.4 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 29.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 13 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 16.1 Harald Lenschow 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 26.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.7 Kristina Jones 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.5 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.1 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 34.8 Cathrine Haugan Grønvik 2 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 2 Måneder siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.3 Vegard Rønning 4 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.3 Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden