Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsutvalget Godkjent 6.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 20.0 Harald Lenschow 3 Dager siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.2 Kjersti Møller 10 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 35.3 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 12 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 16.3 Lars Trovatten Grønflaten 17 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 6.8 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.9 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 36.1 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 2.3 Runa Nilssen 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.2 (Mindre endring) Sara Ylva Louise Edin 3 Måneder siden
Dekanmøtet Godkjent 27.9 Kjersti Strømme 3 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 8 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden