Sider med tagg utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.8 Harald Lenschow 2 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 6 Dager siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.9 Runa Nilssen 8 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.7 Lars Trovatten Grønflaten 13 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 34.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 4 Måneder siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.8 Maren Agdestein 4 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 2.2 Kristina Jones 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden