Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.0 Hege Johannessen 12 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.7 Kjersti Møller 15 Dager siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 26 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 8 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.2 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Kvalitetssikring av utdanning ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utdanningskvalitet - ansattpris Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Oppfølging av avvik - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Undersøkelser om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden