Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.1 Marit Svendsen 1 Måned siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.5 Mathilde Eiksund 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.8 Mathilde Eiksund 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.4 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 4 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 9 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 3 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Utdanningskvalitet - ansattpris Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Undersøkelser om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Lage spørreskjema til studentene om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden