Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.7 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 16 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.3 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 6 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 9 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden