Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.6 Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.5 Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.9 Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.1 Marit Svendsen 1 Måned siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 4 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 9 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 2 År siden