Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.3 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 13 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 2 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 5 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden