Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.1 Marit Svendsen 1 Måned siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.9 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.5 Mathilde Eiksund 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.8 Mathilde Eiksund 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.4 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 4 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 9 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden