Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Alle roller - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 26 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Faglærers oppgaver i kvalitetssystemet Godkjent 2.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Gjennomføre studentevaluering av emne Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Kvalitetsmelding om utdanningskvalitet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.7 Kjersti Møller 15 Dager siden
Kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Kvalitetssikring av utdanning ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden