Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 12.2 Kristina Jones 14 Timer siden
Studieprogramråd Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 18 Timer siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 8 Dager siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 15 Dager siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 22 Dager siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 1 Måned siden
Lede studieprogram Godkjent 3.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.6 Per Henning 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.2 Kjerstin Tobiassen 3 Måneder siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 4 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 3.9 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.1 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.2 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 3.8 Jørgen Flint 5 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 6 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 6 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 7 Måneder siden