Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 4 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.5 Mathilde Eiksund 17 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.8 Mathilde Eiksund 17 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.4 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 23 Dager siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 2 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 3 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.3 Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.3 Ivar Skjåk Nordrum 7 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden