Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 10.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 11 Dager siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.2 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 6.4 Jørgen Flint 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 3.9 Jørgen Flint 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.1 Jørgen Flint 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.2 Jørgen Flint 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 3.8 Jørgen Flint 1 Måned siden
Studieprogramråd Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 7.6 Øyvind Buljo 2 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 2 Måneder siden
Evaluere semester på medisinstudiet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.0 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.5 Pernille Feilberg 3 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 5 Måneder siden