Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 19 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.1 Hege Barreth Jacobsen 27 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 3.9 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 5 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.9 Pernille Feilberg 5 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 5 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 11 Måneder siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 1 År siden