Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.7 Hege Barreth Jacobsen 12 Dager siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 18 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet for fakultetet - NV Godkjent 3.9 Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.9 Pernille Feilberg 7 Måneder siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 7 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 1 År siden