Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for studenter Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.6 Sunniva Vikan 1 Måned siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 3.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.8 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.8 Marit Svendsen 1 Måned siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.2 Marit Svendsen 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.9 Kjersti Møller 1 Måned siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 7.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Skrive emnerapport Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.5 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.9 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.9 Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 4.1 Marit Svendsen 3 Måneder siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Lage spørreskjema - kvalitetssystemet Godkjent 6.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Måneder siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Studieplanrevisjon - verktøy for studiets oppbygging Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Kvalitetssikring av utdanning - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 9 Måneder siden