Sider med tagg utdanningskvalitet .

Status Revisjon Bruker  
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.9 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 10.1 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Dager siden
Kvalitetssystem for utdanning Godkjent 14.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Dager siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 11 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 13.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Evaluere emne - for emneansvarlig Godkjent 5.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.0 Åshild Berg-Tesdal 3 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.1 Peder Kristian Brenne 3 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 6 Måneder siden
Utdanningskvalitet - NV Godkjent 7.3 Jørgen Flint 7 Måneder siden
Studentdemokratiet Godkjent 2.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 8 Måneder siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 11 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 3.9 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet for instituttene - NV Godkjent 4.1 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet for studieprogramledere - NV Godkjent 6.2 Jørgen Flint 1 År siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 4.0 Jørgen Flint 1 År siden