Sider med tagg utdanning .

Status Revisjon Bruker  
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 23.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 4.0 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 25 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 32.8 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden
Søk om merittering Godkjent 6.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Korona - retningslinjer og endringer for NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Møteplasser for læring Godkjent 5.5 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Måneder siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.7 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 7 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
LOSAM for Utdanning Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Kom i gang med MOOC Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 År siden
LOSAM for Utdanning 2016 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
LOSAM for Utdanning 2015 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
LOSAM for Utdanning og læringskvalitet 2014 Godkjent 3.6 Thomas Andersen 4 År siden