Sider med tagg undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 24.5 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 15.5 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 2 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 11.3 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Lærerallokering IFY Godkjent 9.9 Peder Kristian Brenne 24 Dager siden
Padlet Godkjent 1.6 Marit Kristine Berntsen 1 Måned siden
Mentimeter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Mentimeter Godkjent 2.1 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 2.8 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.4 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Årets underviser ved HF Godkjent 1.8 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.2 Chris Helen Kvendseth Solvoll 6 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.7 Stian Tamlagsrønning 6 Måneder siden
Flipped classroom i undervisning Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Bruke multimedia i undervisningen Godkjent 3.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.1 Hege Barreth Jacobsen 7 Måneder siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.1 Vegard Rønning 7 Måneder siden
Møteplasser for læring Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden