Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Using Zotero Godkjent 5.9 Jan Ole Waagen 57 Minutt siden
Bruke Zotero Godkjent 11.2 Jan Ole Waagen 59 Minutt siden
Standards Godkjent 6.4 Stine Thordarson Moltubakk 5 Dager siden
Standarder Godkjent 10.8 Stine Thordarson Moltubakk 5 Dager siden
Sharing digital learning resources Godkjent 1.9 Ilaria Canova Calori 9 Dager siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 4.8 Ilaria Canova Calori 9 Dager siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 3.8 Nina Andersen 9 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 4.3 Nina Andersen 9 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.3 (Mindre endring) Ingrid Heggland 15 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.4 (Mindre endring) Ingrid Heggland 15 Dager siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 1.8 Anne Lillevoll Lorange 21 Dager siden
Oppstilling av bøker i biblioteket Godkjent 3.0 Lene Elisabeth Bertheussen 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 26.2 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.6 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.6 Tina Halkinrud 2 Måneder siden
Digital reading lists Godkjent 3.8 Ilaria Canova Calori 2 Måneder siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 9.8 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 2 Måneder siden
Publish with Open Access Godkjent 3.5 Nina Andersen 2 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.3 Nina Andersen 2 Måneder siden
Equipment in the library Godkjent 5.1 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.2 Ilaria Canova Calori 3 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Courses and help from the library Godkjent 4.1 Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.7 Astrid Sandvik 4 Måneder siden
Copyright for teachers Godkjent 4.5 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Copyright for academic staff Godkjent 3.5 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 4 Måneder siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 4 Måneder siden
Make your research more visible Godkjent 4.6 Nina Andersen 4 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 4 Måneder siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 4 Måneder siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 4.9 Berit Stærkær 4 Måneder siden
Negotiations on journal access agreements Godkjent 3.9 Berit Stærkær 4 Måneder siden
DMP guidance Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 4 Måneder siden
Using BibLaTex Godkjent 3.1 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Borrow and order from the library Godkjent 9.9 Berit Stærkær 4 Måneder siden
Order litterature from the closed storage Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
EndNote Godkjent 15.5 Liv Gaustad 5 Måneder siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Content you are allowed to copy Godkjent 2.5 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Make a compendium Godkjent 4.9 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Order a compendium Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Bestille kompendium Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 6 Måneder siden
Use the library databases Godkjent 3.0 Berit Stærkær 6 Måneder siden
Finding sources Godkjent 7.9 Berit Stærkær 6 Måneder siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.4 Berit Stærkær 6 Måneder siden