Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
EndNote Godkjent 15.5 Liv Gaustad 1 Dag siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Content you are allowed to copy Godkjent 2.5 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Make a compendium Godkjent 4.9 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Order a compendium Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bestille kompendium Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Finne kilder Godkjent 26.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Digital reading lists Godkjent 2.2 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 4 Dager siden
Borrow and order from the library Godkjent 9.8 Anne Lillevoll Lorange 4 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 8 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 5.3 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 15 Dager siden
Copyright for teachers Godkjent 4.3 Berit Stærkær 25 Dager siden
Standarder Godkjent 10.6 Berit Stærkær 25 Dager siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 2.4 Berit Stærkær 1 Måned siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 2.6 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Use the library databases Godkjent 3.0 Berit Stærkær 1 Måned siden
Finding sources Godkjent 7.9 Berit Stærkær 1 Måned siden
Standards Godkjent 6.0 Berit Stærkær 1 Måned siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.4 Berit Stærkær 1 Måned siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.5 Berit Stærkær 1 Måned siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 4.4 Berit Stærkær 1 Måned siden
Negotiations on journal access agreements Godkjent 3.5 Berit Stærkær 1 Måned siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.7 Berit Stærkær 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Printing in the library Godkjent 4.1 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Equipment in the library Godkjent 5.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 5.8 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Using Mendeley Godkjent 2.6 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Using BibLaTex Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.5 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 3.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Advanced literature search Godkjent 1.9 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Copyright for academic staff Godkjent 3.4 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.3 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.3 Nina Andersen 3 Måneder siden
Publish with Open Access Godkjent 3.3 Nina Andersen 3 Måneder siden
EndNote Godkjent 8.2 (Mindre endring) Marit Terese Balstad 3 Måneder siden
Using and citing sources Godkjent 4.7 Berit Stærkær 3 Måneder siden