Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Copyright in lectures Godkjent 1.0 Peter Andreas Søyland 3 År siden
Låne fra biblioteket Godkjent 1.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 År siden
Borrow from the library Godkjent 1.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 År siden
Borrow and order literature from the library Godkjent 1.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i sykepleiefaget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Hjelp til referansehåndtering Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Hjelp til litteratursøk Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
How to manage references Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
How to search for literature Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 2.2 Marit Brodshaug 2 År siden
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 2 År siden
Oppstilling av bøker i biblioteket Godkjent 2.9 Lene Elisabeth Bertheussen 2 År siden
Classification systems in the library Godkjent 1.7 Lene Elisabeth Bertheussen 2 År siden
Publish your master thesis electronically Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 År siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 År siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.3 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 År siden
Order a compendium Godkjent 2.8 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Content you are allowed to copy Godkjent 2.4 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden