Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Dele digitale læringsressurser Godkjent 7.0 Marit Brodshaug 2 Dager siden
Sharing digital learning resources Godkjent 3.2 Marit Brodshaug 2 Dager siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 8 Dager siden
Using the Chicago reference style Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 8 Dager siden
EndNote Godkjent 16.1 (Mindre endring) Tina Halkinrud 9 Dager siden
The Virtual Library Godkjent 4.3 Idun Knutsdatter Østerdal 13 Dager siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 13 Dager siden
Make your research more visible Godkjent 5.1 Anne Lillevoll Lorange 14 Dager siden
Digital reading lists Godkjent 4.7 Ilaria Canova Calori 21 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 9.2 Ilaria Canova Calori 21 Dager siden
Using and citing sources Godkjent 5.2 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 24 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 24 Dager siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 8.1 (Mindre endring) Tina Halkinrud 1 Måned siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 4.9 Nina Andersen 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Communicate your research in the library Godkjent 3.3 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 1 Måned siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 5.3 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 1 Måned siden
Sign in to Oria Godkjent 3.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Måned siden
Logge på Oria Godkjent 4.3 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 1 Måned siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.7 Nina Andersen 1 Måned siden
Courses and help from the library Godkjent 4.7 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 6.3 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 18.2 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 2.3 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Standarder Godkjent 11.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 2.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Oppstilling av bøker i biblioteket Godkjent 3.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 10.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Hvordan finne tilgjengelige artikler Godkjent 4.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.7 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
EndNote Godkjent 8.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 5.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 5.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
SciFinder Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bestille kompendium Godkjent 6.1 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.4 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.1 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
How to find available articles Godkjent 3.4 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
What is Plan S Godkjent 2.1 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.4 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Equipment in the library Godkjent 5.3 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.8 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Standards Godkjent 6.6 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 6.2 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Publish masters theses electronically Godkjent 3.2 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using the Vancouver reference style Godkjent 2.7 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 8.3 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.3 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Copyright for academic staff Godkjent 3.7 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using the APA reference style Godkjent 3.6 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Negotiations on journal access agreements Godkjent 4.2 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Using BibLaTex Godkjent 3.3 Tina Halkinrud 3 Måneder siden