Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Sharing digital learning resources Godkjent 2.2 Ilaria Canova Calori 2 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 6.0 Stine Thordarson Moltubakk 3 Dager siden
Courses and help from the library Godkjent 4.3 Stine Thordarson Moltubakk 3 Dager siden
Dele digitale læringsressurser Godkjent 5.1 Marit Brodshaug 3 Dager siden
Digital reading lists Godkjent 4.0 Ilaria Canova Calori 3 Dager siden
Digitale pensumlister Godkjent 8.5 Ilaria Canova Calori 3 Dager siden
Finne kilder Godkjent 26.8 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Finding sources Godkjent 8.4 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.5 Mathilde Eiksund 22 Dager siden
Using the Harvard reference style Godkjent 3.8 Marit Terese Balstad 22 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.5 Marit Terese Balstad 22 Dager siden
Make your research more visible Godkjent 4.8 Tina Halkinrud 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.5 Tina Halkinrud 1 Måned siden
Publish with Open Access Godkjent 3.7 Tina Halkinrud 1 Måned siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.8 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Copyright in theses Godkjent 1.7 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
SciFinder Godkjent 3.0 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Using and citing sources Godkjent 5.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.5 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Classification systems in the library Godkjent 1.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Borrow and order from the library Godkjent 10.2 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Use e-journals from the library Godkjent 2.7 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 17.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Communicate your research in the library Godkjent 2.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Rules and conditions for borrowing from the library Godkjent 3.1 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Copyright for teachers Godkjent 4.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.8 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.5 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Use the library databases Godkjent 3.1 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.3 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bestille kompendium Godkjent 5.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Printing in the library Godkjent 4.2 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Order a compendium Godkjent 3.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Make a compendium Godkjent 5.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Using Mendeley Godkjent 2.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Content you are allowed to copy Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.2 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 3.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
EndNote Godkjent 15.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 3.9 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Advanced literature search Godkjent 2.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.1 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Using BibLaTex Godkjent 3.2 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
SciFinder Godkjent 3.0 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
DMP guidance Godkjent 1.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Negotiations on journal access agreements Godkjent 4.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Using the APA reference style Godkjent 3.5 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.5 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 5.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.7 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Bruke e-bøker fra biblioteket Godkjent 6.3 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 7.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Use e-books from the library Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 5.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.4 Peggy Fürtig 1 Måned siden
EndNote Godkjent 8.3 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.4 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Copyright for academic staff Godkjent 3.6 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.7 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.7 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden