Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 2.3 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Logge på Oria Godkjent 4.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Standarder Godkjent 11.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 4.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bestille litteratur fra magasin Godkjent 2.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Oppstilling av bøker i biblioteket Godkjent 3.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Arrangement i bibliotekets lokaler Godkjent 4.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 10.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Hvordan finne tilgjengelige artikler Godkjent 4.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.7 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
EndNote Godkjent 8.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.5 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 5.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter Godkjent 5.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Dager siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 8.0 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
SciFinder Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
EndNote Godkjent 15.7 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bestille kompendium Godkjent 6.1 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.4 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.1 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 7 Dager siden
How to find available articles Godkjent 3.4 Tina Halkinrud 7 Dager siden
What is Plan S Godkjent 2.1 Tina Halkinrud 7 Dager siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.4 Tina Halkinrud 7 Dager siden
Equipment in the library Godkjent 5.3 Tina Halkinrud 7 Dager siden
Tools for academic writing Godkjent 2.8 Tina Halkinrud 7 Dager siden