Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Communicate your research in the library Godkjent 2.1 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Dager siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 2.0 Roar Storleer 3 Dager siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.2 Roar Storleer 3 Dager siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 2.4 Roar Storleer 3 Dager siden
Make your research more visible Godkjent 4.1 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.3 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.5 Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 3.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.0 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Rules and conditions for borrowing from the library Godkjent 2.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 6.5 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.2 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Use e-books from the library Godkjent 3.8 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Finding sources Godkjent 6.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 4.0 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Using Zotero Godkjent 3.4 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 7.0 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 6.2 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden