Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Open source Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ingrid Heggland 25 Dager siden
Åpen kildekode Godkjent 1.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 25 Dager siden
Data management plan Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 25 Dager siden
Leganto - digital reading lists Godkjent 6.9 Anja Johansen 27 Dager siden
Leganto - digitale pensumlister Godkjent 11.7 Anja Johansen 27 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 7.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
The Virtual Library Godkjent 27.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 52.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Using the APA reference style Godkjent 5.1 Liv Gaustad 1 Måned siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 8.9 Liv Gaustad 1 Måned siden
Courses and help from the library Godkjent 5.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 7.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Using Zotero Godkjent 6.5 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 9.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Order a compendium Godkjent 3.8 Nina Andersen 1 Måned siden
Bestille kompendium Godkjent 7.6 Nina Andersen 1 Måned siden
Using the Vancouver reference style Godkjent 3.7 Liv Gaustad 1 Måned siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 4.3 Liv Gaustad 1 Måned siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 13.6 Nina Andersen 2 Måneder siden