Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 8.0 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
SciFinder Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Opphavsrett i oppgaver Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
EndNote Godkjent 15.7 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Hva du kan kopiere Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bestille kompendium Godkjent 6.1 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter Godkjent 7.4 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Tilrettelegging - konvertere tekst til lyd Godkjent 2.9 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 5.0 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke bibliotekets e-tidsskrifter Godkjent 5.1 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
How to find available articles Godkjent 3.4 Tina Halkinrud 3 Dager siden