Sider med tagg ub .

Status Revisjon Bruker  
The Virtual Library Godkjent 31.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 12 Timer siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 61.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 12 Timer siden
Skrivefestival Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 9 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 9.2 (Mindre endring) Gunvor Bjerkelund Røkke 9 Dager siden
Using BibLaTex Godkjent 3.5 Gunvor Bjerkelund Røkke 9 Dager siden
EndNote Godkjent 20.3 Liv Gaustad 16 Dager siden
Kickstart Your Thesis Godkjent 4.1 Marit Brodshaug 20 Dager siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Standards Godkjent 7.0 (Mindre endring) Astrid Sandvik 1 Måned siden
Reading rooms and group rooms in the library Godkjent 9.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 11.4 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 8.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 4.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 27.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
EndNote Godkjent 9.1 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 7.6 Anja Johansen 1 Måned siden
Leganto - digital reading lists Godkjent 7.1 Ilaria Canova Calori 1 Måned siden
Leganto - digitale pensumlister Godkjent 12.0 Ilaria Canova Calori 1 Måned siden
Open source Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden