Sider med tagg travel .

Status Revisjon Bruker  
Contact your orderer Godkjent 8.9 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Dager siden
Apply for change of workplace - NV Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Outgoing mobility - PhD Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 19 Dager siden
Research stay abroad - PhD Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 19 Dager siden
Register stay abroad - MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 21 Dager siden
Travel expenses claim for non-employees Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Codes for hotel room bookings Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Book a hotel Godkjent 5.2 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Credit card Godkjent 7.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Airfare and travel Godkjent 3.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Accounting for travel expenses Godkjent 6.7 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Visas Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Information security while travelling Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 6 Måneder siden
Returned travel claims Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Fieldwork - for participants Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Travel for temporary employees Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Rental cars Godkjent 3.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Register your credit card in HR-portalen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden