Sider med tagg tilsettingsråd .

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsråd i Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Tilsettingsråd i Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Tilbake Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsettingsråd for Fakultet for økonomi Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 11 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 Kathinka Brødreskift Høyden 5 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 5 Måneder siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 Måned siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.4 Oddrun Husby 29 Dager siden
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 3.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 18 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 17.4 Karoline Lorentzen 7 Dager siden