Sider med tagg svt .

Status Revisjon Bruker  
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 År siden
Delta i studentdemokratiet Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Fusjon og reorganisering - SUV Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utvekslingsavtale for University of California, Berkeley Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Søke lesesalplass ved HF og SVT - masterstudenter Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Rekruttere stipendiater og postdoktorer ved SVT Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Fusjon og reorganisering - SU Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 3 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledige stillinger for studenter ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Råd og utvalg ved SVT-fakultetet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utdanningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsettingsutvalget ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Norske institutt i utlandet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 År siden
Studiehåndbøker fra tidligere SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 År siden
Tilsettingsutvalget ved SU Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
HMS ved SU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.9 Sissel Sæther 1 År siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Pensumlister fra tidligere SVT Godkjent 2.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 10 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Måneder siden
Utvekslingsavtale for University of California - Berkeley Godkjent 2.8 Jo Esten Hafsmo 9 Måneder siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 4 Måneder siden
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.8 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.5 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 19 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 19 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 11 Dager siden