Sider med tagg su .

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.6 Kristina Jones 1 Dag siden
Pensumlister - SU Godkjent 16.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 10.5 (Mindre endring) Sissel Sæther 24 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.8 Renate Lillian Johansen 28 Dager siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 6.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 4.5 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 1 Måned siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.9 Kari Vikhammermo 1 Måned siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 14.0 Monika S. Nyhagen 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 6.2 Gro Lurås 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 9.1 Gro Lurås 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.5 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.7 Renate Lillian Johansen 5 Måneder siden
Blink Læringshub Godkjent 1.7 Kjersti Strømme 5 Måneder siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 3.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 6 Måneder siden