Sider med tagg su .

Status Revisjon Bruker  
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 13.3 Monika S. Nyhagen 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Spørreundersøkelser Godkjent 3.4 Guro Bråten Olsborg 9 Dager siden
Pensumlister - SU Godkjent 14.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 12 Dager siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.8 Pia Karoline Farstad Eriksen 15 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 16 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 19 Dager siden
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 19 Dager siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 19 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 2 Måneder siden
HR-medarbeidere Godkjent 40.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Studiekvalitet og studieprogramledelse ved SU Godkjent 6.6 Monika S. Nyhagen 2 Måneder siden
Studieplaner for SU-fakultetet Godkjent 12.4 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden