Sider med tagg su .

Status Revisjon Bruker  
Pensumlister - SU Godkjent 10.2 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Timer siden
HR-medarbeidere Godkjent 36.4 Sissel Sæther 4 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 6.5 (Mindre endring) Sissel Sæther 4 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Dager siden
Masteravtale - SU Godkjent 4.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 36.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 13.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 18 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 19 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 19 Dager siden
Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 20 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 3.0 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Måned siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.9 Sissel Sæther 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.0 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Måned siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 19.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.4 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.7 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Spørreundersøkelser Godkjent 2.7 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden