Sider med tagg su .

Status Revisjon Bruker  
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 2.5 Kjersti Strømme 2 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 2.5 Kjersti Strømme 2 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 4.7 Kjersti Strømme 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 31.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 3 Dager siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kjersti Strømme 9 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 27.7 Vivian Sekkenes 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 10.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 11 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 17.4 Kristina Jones 11 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.6 Kjersti Strømme 13 Dager siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 4.7 Harald Lenschow 13 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved SU Godkjent 9.8 Charlotte Gaertner 20 Dager siden
Utvekslingsavtale for University of California - Berkeley Godkjent 2.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 23 Dager siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 5.3 Kjersti Strømme 1 Måned siden
Pensumlister - SU Godkjent 6.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Studieveiledere - fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Rekruttering av vitenskapelig ansatte ved SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 7.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 Måneder siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 3 Måneder siden
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 8.9 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Måneder siden