Sider med tagg studieprogram .

Status Revisjon Bruker  
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 35.4 Ivar Skjåk Nordrum 11 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 15.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 12 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.4 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Overgang mellom studieprogram Godkjent 3.0 Erik Sørli 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Måneder siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 2 Måneder siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Måneder siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden