Sider med tagg studieprogram .

Status Revisjon Bruker  
Overgang mellom studieprogram Godkjent 2.6 Erik Sørli 1 Dag siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 7 Dager siden
Ledelse av medisinstudiet Godkjent 33.5 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 9 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.0 Lars Trovatten Grønflaten 28 Dager siden
Evaluere studieprogram Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Utdanningskvalitet for studenter - NV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Utdanningskvalitet for studenter - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Evaluere emne - for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Ledelse av studieprogram Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Evaluere studieprogram - for studieprogramleder Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden