Sider med tagg stipend .

Status Revisjon Bruker  
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 6 Dager siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.8 (Mindre endring) Torstein Høe 26 Dager siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 10.1 (Mindre endring) Torstein Høe 26 Dager siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.5 (Mindre endring) Torstein Høe 26 Dager siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.7 (Mindre endring) Torstein Høe 26 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.5 Cicilie Nordvik 26 Dager siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.6 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.8 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 7 Måneder siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 10 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden