Sider med tagg stipend .

Status Revisjon Bruker  
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Måned siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.6 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.8 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 9.9 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.6 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 4 Måneder siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden