Sider med tagg stipend .

Status Revisjon Bruker  
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.6 (Mindre endring) Torstein Høe 21 Timer siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.4 (Mindre endring) Torstein Høe 1 Måned siden
Videreutdanning Godkjent 1.5 Rune Haugen 2 Måneder siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 5 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Måneder siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 9.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden