Sider med tagg stipend .

Status Revisjon Bruker  
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 3 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 5 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 7 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 8 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 8 Måneder siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 9.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden