Sider med tagg stipend .

Status Revisjon Bruker  
Finansiering av utvekslingsopphold Godkjent 10.2 Per Kristian Røkkum Berget 2 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for universitetslektorer Godkjent 1.5 Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.6 Cicilie Nordvik 5 Måneder siden
Utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 9.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 6 Måneder siden
Videreutdanning Godkjent 1.6 Ingrun Furuhaug 6 Måneder siden
Kvalifiseringsstipend for kvinner Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 7 Måneder siden
Sommerkurs i Kina ved Fudan University Godkjent 6.8 (Mindre endring) Torstein Høe 7 Måneder siden
Utbetaling av utvekslingsstipend administrert av NTNU Godkjent 2.5 (Mindre endring) Torstein Høe 7 Måneder siden
Andre utvekslingsstipend Godkjent 8.7 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.6 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Måneder siden
Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Nordisk kontaktstipend Godkjent 2.8 (Mindre endring) Torstein Høe 11 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 1 År siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Utbetaling av Erasmusstipend Godkjent 2.3 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
Stipend fra industrisponsorer Godkjent 4.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Søk stipend via Internasjonal seksjon Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Finansiering av utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Stipend for utenlandsstudier Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden