Sider med tagg skjema .

Status Revisjon Bruker  
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 2.7 Runa Nilssen 4 Dager siden
Søk om nærparkering på NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 13.6 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 9 Dager siden
Lage presentasjon Godkjent 13.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 58.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester Godkjent 8.4 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 8.3 Harald Lenschow 1 Måned siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 10.6 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.6 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Begrunnelse og klage Godkjent 20.5 Anette Knutsen 1 Måned siden
Overtid Godkjent 6.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.1 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 2 Måneder siden
Sensurveiledning Godkjent 3.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Lag utfyllbare skjema Godkjent 3.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Ferie - spørsmål og svar Godkjent 15.4 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Sykefravær Godkjent 9.5 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Måneder siden
Interne prosjekt Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden