Sider med tagg skjema .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 40.5 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 14 Minutt siden
Begrunnelse og klage Godkjent 16.3 Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 9.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 5 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 18.4 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 8 Dager siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.5 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 8 Dager siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 8.1 Reidar Angell Hansen 8 Dager siden
Områdeansvarligs brannansvar Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 12 Dager siden
Søk om forskningstermin Godkjent 6.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 14 Dager siden
Helseundersøkelse Godkjent 13.8 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 15 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 (Mindre endring) Janne Tellefsen 15 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 6.1 Lars Trovatten Grønflaten 18 Dager siden
Ansattegoder og fordeler Godkjent 6.1 (Mindre endring) Arve Johansen 29 Dager siden
Masteroppgave ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 29 Dager siden
Videreformidle ekstern finansiering til kontraktspartnere Godkjent 2.5 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
Rapportering fra forskningstermin Godkjent 4.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 1 Måned siden
Reiseforskudd Godkjent 5.3 Tina Husby Aune 1 Måned siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 6.4 Børge Johannes Lysø 1 Måned siden
Itslearning Godkjent 14.0 (Mindre endring) Kristine Reitan Lien 1 Måned siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 12.3 Marte Laugen 1 Måned siden
Bekreftelse på oppholdet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 1 Måned siden