Sider med tagg risikovurdering .

Status Revisjon Bruker  
HMS ved IFY Godkjent 12.6 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 1 Dag siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 17 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 26 Dager siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Risikovurdering Godkjent 20.4 Hilde Apneseth 3 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Gravid ved NTNU Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
HMS skjema Godkjent 17.4 Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.1 Lise M. Konow Linnerud 7 Måneder siden
HMS i forsøksdyravdelinger Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravide og vibrasjoner Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravide og arbeid i varme eller kulde Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravide og støy Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravide og kjemikalier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.6 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 10 Måneder siden