Sider med tagg risikovurdering .

Status Revisjon Bruker  
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 2 Måneder siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Masteroppgave ved NV - sivilingeniør Godkjent 2.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Måneder siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 3 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Gravid ved NTNU Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Optiske strålekilder og synsundersøkelse Godkjent 6.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
HMS skjema Godkjent 17.4 Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
HMS i forsøksdyravdelinger Godkjent 6.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Måneder siden
Gravide og vibrasjoner Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Måneder siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Måneder siden
Gravide og arbeid i varme eller kulde Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Måneder siden
Gravide og støy Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Gravide og kjemikalier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Helseundersøkelse Godkjent 14.6 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
Masteroppgave ved NT - sivilingeniør Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Risikovurdering og HMS ved store arrangement Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden