Sider med tagg retningslinjer .

Status Revisjon Bruker  
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 1 Dag siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 5 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.6 Bjarne Anders Lein 12 Dager siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Regler for bruk av arealer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - MH Godkjent 12.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Retningslinjer for Elektro Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Retningslinjer for VVS-området Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 11 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 5.6 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 11 Måneder siden
Uttak av personer i heis Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 11 Måneder siden