Sider med tagg retningslinjer .

Status Revisjon Bruker  
Ordinære regler for bruk av arealer Godkjent 10.5 (Mindre endring) Trond Øyum 21 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 53.5 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.3 (Mindre endring) Rakel Skaar Kristensen 1 Måned siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.7 Felix Seifert 2 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 20.0 Anne Kristin Mikkelborg 3 Måneder siden
Retningslinjer for immaterielle rettigheter - IPR Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Retningslinjer for kommunikasjon fra lærestedene til studiesøkere Godkjent 1.5 Nina Kotte 4 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.0 Cicilie Nordvik 4 Måneder siden
Videografikk Godkjent 8.9 Thomas Høstad 7 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 18.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 3.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Retningslinjer for teamledere Godkjent 5.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 3.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Bruk og håndtering av kjemikalier Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 4.0 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 10 Måneder siden
Regler for bruk av arealer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 År siden