Sider med tagg retningslinjer .

Status Revisjon Bruker  
HMS ved NV Godkjent 48.9 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Timer siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 18.1 Mona Dalland Stormo 8 Timer siden
Regler for bruk av arealer Godkjent 8.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 6 Dager siden
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 9 Dager siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.7 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 18.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Arbeid i ventilasjonsanlegg Godkjent 4.1 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Retningslinjer for teamledere Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Retningslinjer for driftsoperatører Godkjent 3.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Retningslinjer for renholdere Godkjent 3.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 5 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.9 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder i LPR Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Områdesikring Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden