Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 3 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.1 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden
Regnskap - frister Godkjent 10.5 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Regnskap - attester Godkjent 8.1 Elin Merete Bjørgen 28 Dager siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Maconomy Godkjent 4.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 3.0 Yngvild Nåvik 5 Måneder siden
Maconomy Godkjent 6.5 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 8 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Bruk av ADI Godkjent 7.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 11.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Timeregistrering i Maconomy-portalen Godkjent 6.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Måneder siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 1 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 1 År siden