Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 62.8 Elin Merete Bjørgen 14 Dager siden
Regnskap - attester Godkjent 8.6 Elin Merete Bjørgen 22 Dager siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - frister Godkjent 11.3 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.2 Kristina Jones 1 Måned siden
Bruk av ADI Godkjent 8.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Leiested Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 22.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.8 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 5 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 5 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 6 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 6 Måneder siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden