Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Leiestedsbelastning i prosjekt Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Søknad-tilbud - prosjektklassifisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 1 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 1 År siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Timeregistrering i Maconomy-portalen Godkjent 6.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 11.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Bruk av ADI Godkjent 7.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden