Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Dager siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 18 Dager siden
Bruk av ADI Godkjent 7.6 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 3.0 Yngvild Nåvik 7 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 9 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.6 Per Henning 20 Dager siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Regnskap - frister Godkjent 10.5 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden