Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Søknad-tilbud - prosjektklassifisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 2 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 2 År siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 3.0 Yngvild Nåvik 1 År siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden