Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 62.5 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Regnskap - frister Godkjent 11.1 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Bruk av ADI Godkjent 8.1 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Leiested Godkjent 4.3 Lise Trondsen Sagdahl 25 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.1 Therese Mjøen 1 Måned siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 22.2 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.8 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 4 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 4 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Regnskap - ompostering Godkjent 12.8 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Merverdiavgift Godkjent 5.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.4 Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 3.0 Yngvild Nåvik 11 Måneder siden
Regnskap - kostnadsfordeling av reiseregninger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 1 År siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Regnskap - utgående faktura Godkjent 10.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Rollebeskrivelser - Prosjektprosessen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Regnskap - Periodisering Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Regnskapsføre egeninnsats på BOA-prosjekter Godkjent 2.3 Yngvild Nåvik 2 År siden
Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 3.9 Yngvild Nåvik 2 År siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 2 År siden
Regnskap - Forholdsmessig fradrag for inngående mva Godkjent 1.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Søknad-tilbud - prosjektklassifisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskap - Merverdiavgift og kunst Godkjent 1.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Regnskap -Mva ved inn og utførsel av varer Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Regnskap - Delinstruks for merverdiavgiftsområdet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden