Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser og kassasjon og salg Godkjent 1.0 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Basware IP - faktura Godkjent 7.2 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Bruk av ADI Godkjent 7.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 7.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 År siden
Budsjettere Offentlig sektor-PhD Godkjent 3.0 Yngvild Nåvik 6 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Maconomy Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Maconomy Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 11 Dager siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 11.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 9 Måneder siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - attester Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden