Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-fritak for bøker og tidsskrifter Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva og museumsvirksomhet Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Mva-unntak - undervisning og rådgiving Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Omsetningsbegrepet - Forskningstjenester Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Grunnlaget for mva-beregningen Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Unntak og fritak fra merverdiavgiften Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Avgiftspliktige transaksjoner Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 16 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 59.9 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 26 Dager siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Maconomy Godkjent 4.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden