Sider med tagg regnskap .

Status Revisjon Bruker  
Leiested Godkjent 4.9 Lise Trondsen Sagdahl 8 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.4 (Mindre endring) Felix Seifert 14 Dager siden
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 2.3 (Mindre endring) Yngvild Nåvik 17 Dager siden
Regnskap - ompostering Godkjent 13.0 Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 62.9 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - attester Godkjent 8.6 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Regnskap - kontering Godkjent 10.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Regnskap - frister Godkjent 11.3 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Bruk av ADI Godkjent 8.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 22.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.8 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 7.4 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Måneder siden
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 3.9 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 3.6 (Mindre endring) Felix Seifert 7 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 7 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Regnskap - Mva og EU-prosjekter Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden