Sider med tagg reglement .

Status Revisjon Bruker  
Generelle lover og regler - studier Godkjent 27.6 Kjersti Møller 2 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 3.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.8 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Personalreglement Godkjent 3.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Brukervilkår - Innsida Godkjent 4.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.9 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 10 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 10 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden