Sider med tagg reglement .

Status Revisjon Bruker  
Generelle lover og regler - studier Godkjent 19.7 Kjersti Møller 9 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Personalreglement Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Lover og reglementer Godkjent 3.4 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 9 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 2.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 12 Måneder siden
Brukervilkår - Innsida Godkjent 3.5 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden