Sider med tagg reglement .

Status Revisjon Bruker  
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.9 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 Dag siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 24.1 Kjersti Møller 3 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Dager siden
Personalreglement Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Brukervilkår - Innsida Godkjent 4.2 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 4 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 1 År siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden