Sider med tagg reglement .

Status Revisjon Bruker  
Generelle lover og regler - studier Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mads Saurstrø 25 Dager siden
Lover og reglementer Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 Måneder siden
Retningslinjer for reise Godkjent 11.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 3 Måneder siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 6.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 8 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Tove Strømman 9 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 7.4 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 9 Måneder siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 4.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 4.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 3.9 Inger Helene Talberg 10 Måneder siden
Strategi og budsjett - lover og reglement Godkjent 3.6 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 10 Måneder siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 3.1 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Personalreglement Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Nina sin side kurs Godkjent 1.8 Nina Kotte 1 År siden
Brukervilkår - Innsida Godkjent 3.4 Christine Anne Sætre 2 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 2.7 Thomas Andersen 2 År siden
Sperring ved brudd på IT-reglementet Godkjent 3.3 (Mindre endring) John Hanssen Kolstad 2 År siden
Quarantine due to breach of IT-regulations Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mikkel Berg Strømstad 2 År siden