Sider med tagg reglement .

Status Revisjon Bruker  
Lønn - lover og instrukser Godkjent 7.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 Dag siden
Lover instrukser og reglement - økonomi Godkjent 7.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 Dag siden
Budsjettdisponeringsmyndighet Godkjent 4.8 Mads Saurstrø 1 Dag siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.2 Mads Saurstrø 1 Dag siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 12.8 Kjersti Møller 5 Dager siden
IKT-reglement Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Dager siden
Retningslinjer for reise Godkjent 11.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Dager siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 16 Dager siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 22 Dager siden
Etikk ved bestilling Godkjent 3.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.6 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 8.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lover og reglementer Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Regnskap - lover og reglement Godkjent 3.9 Inger Helene Talberg 1 År siden
Personalreglement Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Nina sin side kurs Godkjent 1.8 Nina Kotte 2 År siden
Brukervilkår - Innsida Godkjent 3.4 Christine Anne Sætre 2 År siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Lover instrukser og reglement Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 2 År siden
Lover og reglement ved innkjøp Godkjent 2.7 Thomas Andersen 2 År siden