Sider med tagg råd .

Status Revisjon Bruker  
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.8 Maren Agdestein 3 Måneder siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.8 Oddrun Husby 18 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 14.4 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 6 Dager siden