Sider med tagg råd .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 16.3 Lars Trovatten Grønflaten 12 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.9 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 6.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.8 Oddrun Husby 5 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden