Sider med tagg publisering .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 4.9 Nina Andersen 13 Dager siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 20 Dager siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.7 Nina Andersen 21 Dager siden
Rettigheter til video og musikk Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 9.0 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.7 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.5 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 5.1 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Måneder siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 3.0 Miriam Nesbø 3 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 4 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 Måneder siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.8 Harald Bruland 6 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 2 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Rettigheter i forbindelse med video og musikk Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 4 År siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden