Sider med tagg publisering .

Status Revisjon Bruker  
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 2.9 Berit Stærkær 11 Dager siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 4 Dager siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.3 Nina Andersen 4 Måneder siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.3 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.4 Kjersti Strømme 6 Måneder siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Dager siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 18 Dager siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 6 Måneder siden