Sider med tagg publisering .

Status Revisjon Bruker  
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 3 År siden
Rettigheter i forbindelse med video og musikk Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Levere masteroppgave - HF og SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 12 Måneder siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.2 Anne Lillevoll Lorange 10 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Rettigheter til video og musikk Godkjent 4.1 Tone Kvenild 7 Måneder siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Masteravtale - SU Godkjent 5.4 Kjersti Strømme 6 Måneder siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 6 Måneder siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.3 Nina Andersen 4 Måneder siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden