Sider med tagg publisering .

Status Revisjon Bruker  
Masteravtale - SU Godkjent 5.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 12 Timer siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.8 Harald Bruland 1 Dag siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.1 Harald Bruland 1 Dag siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Dager siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.3 Anne Lillevoll Lorange 22 Dager siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 27 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 2.9 Berit Stærkær 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 1 Måned siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Hva betyr plan S Godkjent 2.3 Nina Andersen 5 Måneder siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.8 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 7 Måneder siden
Rettigheter til video og musikk Godkjent 4.1 Tone Kvenild 7 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 8 Måneder siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Levere masteroppgave - SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 År siden
Levere masteroppgave - HF og SU Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden