Sider med tagg publisering .

Status Revisjon Bruker  
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 16.2 (Mindre endring) Kristin Myraunet Hals 4 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 13.6 Nina Andersen 1 Måned siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 4.9 Miriam Nesbø 1 Måned siden
Medforfatter Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 10.6 Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Open Access publisering - IE Godkjent 2.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 5.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 5.8 Nina Andersen 5 Måneder siden
Rettigheter til video og musikk Godkjent 4.4 Thomas Høstad 6 Måneder siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 6.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.6 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 År siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 5.1 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 År siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Rettigheter i forbindelse med video og musikk Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 5 År siden