Sider med tagg prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.2 Thomas Aarnseth 3 Dager siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 5.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.4 Elin Merete Bjørgen 13 Dager siden
Regnskap Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 58.8 Elin Merete Bjørgen 20 Dager siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 21 Dager siden
Registrere forskningsprosjekt ved MH Godkjent 1.9 Heine Anders Skipenes 21 Dager siden
Opprett prosjekt kurs og konferanse Godkjent 7.1 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
MindManager Godkjent 7.3 Knut Lambrigt Vik 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 19.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 3.5 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Brukerveiledninger til Maconomy-klienten Godkjent 7.2 Yngvild Nåvik 1 Måned siden
Kontraktshåndtering Godkjent 6.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Leiested Godkjent 3.8 (Mindre endring) Lise Trondsen Sagdahl 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.4 Yngvild Nåvik 2 Måneder siden
Timeregistrering Maconomy med Deltek Touch Godkjent 3.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.8 Kristina Jones 3 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.4 Kristina Jones 3 Måneder siden