Sider med tagg prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Dager siden
Uniped - pedagogisk utviklingsprosjekt Godkjent 1.1 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 12 Dager siden
Uniped - fortsettelse pedagogisk utviklingsprosjekt Godkjent 1.1 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 12 Dager siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 3.8 (Mindre endring) Synøve Halstadtrø Mørseth 16 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 24.4 (Mindre endring) Ingvild Oxaas Wie 16 Dager siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 7.3 Erik Wessel-Berg 18 Dager siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 6.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 26 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.5 Kristina Jones 26 Dager siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 5.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 2.7 Anja Vogt 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
Skjema - Økonomi Godkjent 63.8 Felix Seifert 4 Måneder siden
Fordypning og forberedende prosjekt for Datateknologi og Informatikk - IDI Godkjent 7.5 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden
Valg av fordypning og forberedende prosjekt for Datateknologi og Informatikk - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden
Fordypning i datateknologi - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.3 Felix Seifert 5 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 9.0 Felix Seifert 10 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 23.4 (Mindre endring) Felix Seifert 10 Måneder siden
iAccess Godkjent 1.5 Felix Seifert 10 Måneder siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Felix Seifert 11 Måneder siden