Sider med tagg prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 63.5 Felix Seifert 2 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 23.5 Kristina Jones 2 Dager siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.2 Miriam Nesbø 5 Dager siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 6.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Dager siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 8 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 9.0 Felix Seifert 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 23.4 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
iAccess Godkjent 1.5 Felix Seifert 2 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.2 Felix Seifert 2 Måneder siden
Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 7.0 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 3.4 Synøve Halstadtrø Mørseth 3 Måneder siden
Leiested Godkjent 5.1 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Måneder siden
Interne prosjekt Godkjent 3.8 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.3 Kristina Jones 8 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 År siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 1 År siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.6 Kristina Jones 1 År siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden