Sider med tagg prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 62.6 Elin Merete Bjørgen 21 Timer siden
iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 28 Dager siden
Leiested Godkjent 4.3 Lise Trondsen Sagdahl 29 Dager siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 2.4 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.1 Therese Mjøen 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 22.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Måneder siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.8 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.4 Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 4 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 5 Måneder siden
Gave eller bidragsprosjekt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden