Sider med tagg prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristina Jones 4 Timer siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 14 Dager siden
Interne prosjekt Godkjent 3.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 22.3 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 2.4 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Kontraktsmaler og signeringsfullmakt Godkjent 2.7 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Leiested Godkjent 4.9 Lise Trondsen Sagdahl 3 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.8 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.3 Kristina Jones 3 Måneder siden
Skjema - Økonomi Godkjent 62.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 7 Måneder siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 8 Måneder siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Endring og forlengelse av forskningsprosjekt - helseforskning Godkjent 1.6 Kristina Jones 8 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 8 Måneder siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.8 Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.8 Yngvild Nåvik 10 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 11 Måneder siden