Sider med tagg praksis .

Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer for økonomisk tilskudd ved obligatoriske praksisstudier ved NV Godkjent 2.0 Per Henning 5 Timer siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 12.6 Bernt Nicolai Særsten 6 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 1 Dag siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.2 Monika S. Nyhagen 6 Dager siden
Praksis for helseutdanninger Gjøvik Godkjent 6.5 Bjarne Anders Lein 11 Dager siden
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 7.4 Bjarne Anders Lein 11 Dager siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.8 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.8 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 3.0 Bjarne Anders Lein 14 Dager siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.4 Bernt Nicolai Særsten 2 Måneder siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Måneder siden
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 6 Måneder siden
Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH Godkjent 4.0 Cicilie Nordvik 11 Måneder siden
Praksis i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Praksis 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Måneder siden
Praksis 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 12 Måneder siden
Praksis 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Måneder siden