Sider med tagg praksis .

Status Revisjon Bruker  
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 7.3 Bernt Nicolai Særsten 23 Dager siden
Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.4 Bernt Nicolai Særsten 1 Måned siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Praksis under studiet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Måned siden
Retningslinjer for økonomisk tilskudd under praksisstudier - MH Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kari Bjerke Gjærde 1 Måned siden
Internships og praksisplasser i utlandet Godkjent 2.7 Frøydis Angard Ulateig 2 Måneder siden
Samarbeidsavtaler om praksis ved helsevitenskapelige utdanninger Godkjent 11.8 Bernt Nicolai Særsten 2 Måneder siden
Praksis i medisinstudiet - Utplassering lokalsykehus - MH Godkjent 13.7 Cicilie Nordvik 3 Måneder siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 5.5 Monika S. Nyhagen 3 Måneder siden
Praksis for helseutdanninger Gjøvik Godkjent 6.3 (Mindre endring) Maria Lillemoen 3 Måneder siden
Praksis i tegnspråk og tolkeutdanningen Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Praksis i 1. studieår ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM Godkjent 11.3 Bernt Nicolai Særsten 5 Måneder siden
Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH Godkjent 4.0 Cicilie Nordvik 9 Måneder siden
Praksis i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis 4 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.3 Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Praksis 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Retningslinjer for geografisk særplass under praksisstudier- MH Godkjent 2.9 Bernt Nicolai Særsten 1 År siden
Særplass ved utplassering - MH Godkjent 4.7 Bernt Nicolai Særsten 1 År siden