Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Det virtuelle biblioteket Godkjent 8.1 Idun Knutsdatter Østerdal 3 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.6 Marit Brodshaug 18 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.5 Liv Gaustad 20 Dager siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 5.0 Miriam Nesbø 21 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 8.1 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 11 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden