Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 23 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Finne kilder Godkjent 26.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.3 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.5 Berit Stærkær 3 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.2 Idun Knutsdatter Østerdal 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.9 Liv Gaustad 6 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 8 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 8 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 1 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden