Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Finne kilder Godkjent 25.7 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 10.4 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.4 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 24 Dager siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 5.6 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 1 Måned siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.2 Idun Knutsdatter Østerdal 2 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.2 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.9 Liv Gaustad 2 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 4 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 4 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 8 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.1 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 8 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden