Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.6 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.6 Liv Gaustad 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.3 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 9.7 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 2.9 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.2 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.7 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 25.6 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.8 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.4 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 6.8 Peggy Fürtig 2 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.1 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 2 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 3.8 Unni Kringtrø Eide 5 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Kurs i studieteknikk Godkjent 11.8 (Mindre endring) Anette Lindi 5 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.3 Marit Brodshaug 10 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 År siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.2 Nina Andersen 1 År siden
Kurs i studieteknikk og studiemestring Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden