Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Det virtuelle biblioteket Godkjent 49.4 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 3.8 Liv Gaustad 5 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 8.4 Liv Gaustad 6 Dager siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.3 (Mindre endring) Marit Terese Balstad 9 Dager siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.7 Anja Johansen 10 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 8.0 Anja Johansen 10 Dager siden
Bruke Zotero Godkjent 11.9 Marit Brodshaug 17 Dager siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Marit Brodshaug 18 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.9 (Mindre endring) Marit Terese Balstad 23 Dager siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 5.2 Anette Knutsen 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 8.3 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 1 År siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 4 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden