Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Det virtuelle biblioteket Godkjent 28.5 Anne Lillevoll Lorange 1 Time siden
Bruke BibLaTex Godkjent 8.2 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.7 Marit Terese Balstad 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.8 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 7 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 7 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 9 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 9 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 9 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 9 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 9 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 9 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 9 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 9 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 1 År siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 1 År siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Administrer studia dine Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden