Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 12 Dager siden
Finne kilder Godkjent 26.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.5 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 4 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 6 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.5 Berit Stærkær 7 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.2 Idun Knutsdatter Østerdal 8 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.9 Liv Gaustad 8 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 10 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 10 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 1 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 2 År siden
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden