Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Bruke Zotero Godkjent 10.2 Anne Lillevoll Lorange 6 Dager siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 26 Dager siden Flytt til søppelkassen
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 26 Dager siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.6 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 6.6 Liv Gaustad 4 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.3 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 2.9 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.2 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.7 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 25.6 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 3.8 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.6 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.4 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 6.8 Peggy Fürtig 4 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 3.1 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 4 Måneder siden
Kurs i studieteknikk Godkjent 11.8 (Mindre endring) Anette Lindi 7 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.3 Marit Brodshaug 1 År siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.3 Idun Knutsdatter Østerdal 1 År siden
Kurs i studieteknikk og studiemestring Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden