Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Det virtuelle biblioteket Godkjent 5.8 Idun Knutsdatter Østerdal 17 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 28 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.7 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 8 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 10 Måneder siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden