Sider med tagg oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Bruke BibLaTex Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 2 Dager siden
Skjema for litteratursøk og oppgaveskriving i helsefag Godkjent 2.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.8 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.1 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.5 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.9 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.7 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Publisere masteroppgaven elektronisk Godkjent 4.6 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.8 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Bruke Zotero Godkjent 11.3 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Masteroppgave i informatikk - IDI Godkjent 6.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden
Standardavtale mellom bedrift og student Godkjent 4.0 Anette Knutsen 5 Måneder siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 7 Måneder siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Masteroppgave i informatikk – MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 År siden Flytt til søppelkassen
Masteroppgave for masterstudiet i informatikk- MIT Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden